MẶT BẰNG CĂN HỘ

**KHU A: GỒM 2 TÒA NHÀ 29T VÀ 35T (CHUNG KHỐI ĐẾ 7 TẦNG)

Tổng số căn hộ khu A: 938 wholesale NFL jerseys căn hộ. Diện tích: 1.788,3m2/sàn. 16 căn/sàn, 8 thang máy

 • Tầng 3-7: 4.516,8m2-văn phòng và căn hộ 13 căn/8 thang máy
 • Tầng Lodge 8: Căn hộ sân vườn-16 căn/sàn/8 thang
 • Tầng 9-34: Căn hộ -16 căn/sàn/8 thang
 • Tầng 27, 35: Miami Dolphins Jerseys Penhouse

CÁC LOẠI DIỆN TÍCH :

Căn hộ 2 phòng ngủ:66,1m2-70,7m2-73,9m2

Căn hộ 3 phòng ngủ:78,8m2-91,4m2-97,1m2-110,5m2

Căn hộ 4 phòng ngủ:120M2

Mặt bằng tòa A chung cư Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng tòa A chung cư Imperia Garden Hà Nội

** KHU B: GỒM 2 TÒA 27T1 VÀ 27T2 (CHUNG KHỐI ĐẾ 1 TẦNG)

Mật độ: 14 căn hộ/sàn, 7 thang máy. Tổng: 1.788,3m2/sàn.

 • Tầng 2: căn hộ sân vườn
 • Tầng 3-7: căn hộ sân vườn
 • Tầng 8-26: căn hộ
 • Tầng 27: Penhouse

CÁC LOẠI DIỆN TÍCH :

 • Căn hộ 2 phòng ngủ: 66,5m2-80,3m2-80,1m2-80,5m2-  106,6m2
 • Căn hộ 3 phòng ngủ: 92,5m2-117,5m2-102,3m2-121,1m2
 • Căn hộ 4 phòng ngủ: 125,5m2
Mặt bằng tòa B chung cư Imperia-garden

Mặt bằng tòa B DIOS chung cư Imperia-garden

Mặt bằng căn hộ 01 Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng căn hộ 01 Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 02 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 02 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 03 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 03 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 04 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 04 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 05 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt wholesale NFL jerseys bằng Căn hộ 05 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 06 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 06 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 07 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng ! Căn hộ 07 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 08 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 08 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 09 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 09 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 10 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 10 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 11 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 11 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 12 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 12 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 13 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 13 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 14 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 14 – Imperia Librarian Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 15 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 15 – Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 16 - Imperia Garden Hà Nội

Mặt bằng Căn hộ 16 – Imperia Garden Hà Nội

Related Post

.yuzo_related_post img{width:120px !important; height:110px !important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:15px;background: !important;color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;;color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb a{color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb a:hover{ color:}!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover a{ color:!important;}
.yuzo_related_post .yuzo_text {color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo_text {color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb{ margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 5px 5px 5px 5px; }

jQuery(document).ready(function( $ ){
//jQuery(‘.yuzo_related_post’).equalizer({ overflow : ‘relatedthumb’ });
jQuery(‘.yuzo_related_post .yuzo_wraps’).equalizer({ columns : ‘> div’ });
})

LIÊN HỆ MUA - BÁN - CHO THUÊ CĂN HỘ IMPERIA
HOTLINE: ​0936.196.386 - 0911.126.936