TIN THỊ TRƯỜNG

phuong-truong-an-6

Phương Trường An 6

Vào năm ngoái, dư án Phương Trường An 5 đã ra mắt thành công. Để nối tiếp thành công trước đó, chủ đầu tư Phương Trường An tiếp tục tiến hành dự án Phương Trường …